Privacy & Cookies

Klanten van Barn16

Uw contactpersoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Barn16. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Barn16 valt. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ons laten weten via een e-mail naar info@barn16.nl. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door Barn16 gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Bezoekers van de website & Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. Barn16 bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen. Via uw browser kunt u cookies uitzetten, maar dit kan het functioneren van websites in het algemeen – en dus ook van Barn16.nl beïnvloeden.

E-mailadressen

Uw e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u van Barn16 ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan ons doorgeven. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt niet voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.